Pracownik na zastępstwo – co z urlopem wypoczynkowym?

W przypadku tzw. umowy na zastępstwo nie wprowadzono nowego typu umowy o pracę, zatem jest to umowa o pracę na czas określony, który obejmuje usprawiedliwioną nieobecność w pracy pracownika z tytułu podjęcia np. urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego czy chorobowego.

Pracodawca chcący zastąpić pracownika może zatrudnić inną osobę na zastępstwo, czyli na czas konkretnej, usprawiedliwionej nieobecności. Pracownik na zastępstwo ma takie same prawa i obowiązki jak pozostali pracownicy wobec czego pracodawca powinien stosować zasadę równego traktowania.

Pracownik na zastępstwo ma prawo co roku podjąć nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostawania w stosunku pracy. Innymi słowy, przysługuje mu prawo do urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach jak każdemu innemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Pracownik na zastępstwo nie może zrzec się prawa do urlopu i w przypadku niewykorzystania urlopu w całości lub części z powodu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy należne jest wypłacenie mu ekwiwalentu za urlop.

Umowa na zastępstwo wyróżnia się tym, że pracodawca nie musi wpisać w umowie konkretnej daty rozwiązania stosunku pracy. Powodem jest często problematyczne określenie szczegółowego terminu powrotu do pracy zastępowanego pracownika. W takich sytuacjach możliwe jest określenie, iż datą końcową będzie dzień, kiedy zastępowany pracownik powróci do pracy. Takie rozwiązanie sprawia, że nie wiemy ile taka umowa będzie trwać i tym samym ciężko określić ile dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi za pracę.

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo można określić wg następujących rozwiązań:

  1. Pracodawca mniej więcej wie jaki będzie okres trwania umowy, np. zakłada, że urlop macierzyński zastępowanego pracownika będzie trwał maksymalnie do konkretnego dnia i udzieli pracownikowi urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.
  2. Pracodawca nie wie jak długo będzie trwała umowa na zastępstwo i udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego stopniowo, zgodnie z upływem kolejnych miesięcy zatrudnienia.
  3. Pracodawca nie wie jak długo będzie trwała umowa na zastępstwo i udziela urlopu wypoczynkowego takiego, o jaki poprosi pracownik, bez względu czy jest on wyższy niż wskazują przepracowane do tej pory miesiące. W sytuacji, gdy okaże się, że pracownik uzyskał za dużo urlopu, wówczas następny pracodawca pomniejszy mu wymiar urlopu wypoczynkowego.

 


Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.