Porzucenie pracy przez pracownika - czy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

Sytuacja, kiedy pracownik porzuca swoje stanowisko pracy nie zdarza się często. Zjawisko to pojawia się głownie w okresie sezonowego ożywienia, kiedy występuje duża ilość nowych ofert pracy. Pracownicy łatwiej podejmują radykalny krok i porzucają swoje dotychczasowe zajęcie. Pracodawcy znajdują się wtedy w kłopotliwej sytuacji i pojawia się pytanie czy muszą wypłacić pracownikowi ekwiwalent za zaległy urlop?

Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi bez względu na sposób rozwiązania umowy o pracę, zatem nabywa on w takiej sytuacji prawo do urlopu wypoczynkowego i należy mu zapłacić ekwiwalent za urlop.

Kodeks pracy nie reguluje zakończenia pracy jako porzucenie pracy. Porzucenie pracy występuje wtedy, kiedy pracownik bez rozwiązania umowy nie przyjdzie do pracy i nie wykona swoich obowiązków. Taka sytuacja nie wiąże się jednak z wygaśnięciem umowy o pracę. Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu Pracy porzucenie pracy jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych dlatego pracodawca posiada podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Musi powiadomić pracownika drogą pisemną o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika – zwolnienie dyscyplinarne. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi świadectwo pracy, w którym powinien wpisać, iż umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracodawca musi mieć na uwadze, że dyscyplinarne zwolnienie musi nastąpić przed upływem 1 miesiąca od dnia, w którym dowiedział się o okoliczności uzasadniającej zwolnienie.

Zwolnienie dyscyplinarne nie pozbawia pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownik nie wykorzystał w części lub w całości przysługujący mu urlop w sytuacji rozwiązania umowy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

 


Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.