Czy pracownik może zgłosić urlop na żądanie za pomocą SMS-a?

Pracownikowi może się zdarzyć nieprzewidziana sytuacja, która uniemożliwi mu przyjście do pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z przysługującego pracownikowi urlopu na żądanie. Urlop ten jest nie wątpliwie bardzo przydatny, jednak złożenie samego wniosku jest utrudnione, gdyż pracownika nie ma w pracy. Nasuwa się zatem myśl o wysłaniu zgłoszenia o urlop na żądanie za pomocą SMS-a, ale czy jest to zgodne z przepisami kodeksu pracy?

Często problematyczną kwestią dla pracownika i pracodawcy jest czas, do którego pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu na żądanie. Przepisy prawa pracy określają, że należy to uczynić najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu do momentu przewidywanego przystąpienia do wykonywanej pracy w danym dniu. Dodatkowo przepisy Kodeksu pracy nie określają formy zgłoszenia wniosku o urlop na żądanie co oznacza, że dopuszczalne jest skorzystanie z SMS-a, E-maila, telefonu czy pisemnego żądania. Najważniejsze, aby informacja dotarła do pracodawcy przed godziną, w której pracownik miał zacząć wykonywać swoje obowiązki służbowe. Jest to tak istotne z uwagi na otrzymanie czasu i możliwości wypowiedzenia się pracodawcy do kwestii udzielenia urlopu, gdyż pracodawca zawsze musi wyrazić zgodę na taki urlop. Jeżeli pracownik nie poczeka na decyzje pracodawcy i samowolnie wybierze się na taki urlop wówczas jego nieobecność w pracy traktuje się jako nieusprawiedliwioną oraz jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Pracodawca wg przepisów Kodeksu pracy może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie jeśli jego nieobecność w danym dniu zaszkodziłaby interesom firmy oraz utrudniła kontynuowanie normalnego toku pracy. Dodatkowo pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody jeśli pracownik zgłosił żądanie o urlop po godzinie, w której miał rozpocząć pracę w danym dniu. Warto zapamiętać, że w jednym z wyroków Sąd Najwyższy podkreślił, iż żądanie o urlop jest brane pod uwagę przez pracodawcę, ale nie jest dla niego wiążące.

 


Strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.